Zuid Oost Nederland: Agenda 2011

18 januari Jaarvergadering
15 februari Neophema’s, lezing door Piet Onderdelinden
15 maart Austr en Zuid-Amerikaanse parkietenmix. lezing door Pieter van den Hoven
19 april Edelparkieten en hun mutatie’s, lezing door Zahir Rhana.
17 mei Zuid-Amerikaanse parkieten en Ara’s, lezing door Fred Ronitz 
21 juni Australische parkieten ( door eigen leden) lezing door Willy Visser.
Juli vakantie
Augustus vakantie 
20 September Eigen leden. Onderlinge gesprekken en uitwisseling van ervaringen over het kweekseizoen.
11 Oktober Goede voeding voor onze vogels, lezing door Jos van Himbergen 
6 en 7 November Show PSC ZON in ’t Gildegebouw te Beek gem. Montferland. Kom gerust onze show bezoeken!!
15 November Evaluatie show en verloting.
20 December de IJsvogel, lezing door IVN