Welkom bij PSC Midden / West Brabant.

Wij zijn onderdeel van de landelijke Parkieten Speciaal Club, deze valt onder de NBvV en is bedoelt voor liefhebbers van kromsnavels.

Als u lid wordt krijgt u vier keer per jaar het landelijk informatieblad “Psittaci” toegezonden waarin u artikelen vindt over allerlei soorten parkieten vaak met prachtige foto’s. De contributie bedraagt € 30,00 per jaar.
De leden kunnen 1x per jaar meedoen aan de regioshow en 1x aan de landelijke show, bij de landelijke shows wordt ook een status klassement opgemaakt waar u met uw 5 beste vogels de status Top kweker of A t/m C kweker kunt behalen.
Op de regioshow werken met klassement van de 5 beste vogels per inzender.

De regioshow en alle andere contactavonden worden gehouden in:
Café Huis ten Halve Kruisstraat 60 4707 RC Roosendaal, aanvang 20.00 uur.
Als regio is er in juni de babyshow waar de leden hun vogels van het betreffende jaar kunnen showen.
Dit wordt meestal gedaan in de vorm van een tafelkeuring waar de vogels worden beoordeeld door een keurmeester van de NBvV met de liefhebber/ eigenaar erbij.
Verder zijn er nog een paar bijeenkomsten per jaar waar o.a. lezingen of vogelbespreking gedaan wordt, en er worden  door de leden weleens vogels meegebracht om te bespreken.

Al met al een gezellige groep waar de vergaderingen een lust is voor elke vogel liefhebber, een paar keer per jaar over vogels kletsen gezellig!

Lid worden? Dat kan meld u aan bij de secretaris.
POSTREKENING: NL14INGB0003654631 t.n.v. de PSC Midden/West Brabant Molenstraat 140 4731 HH Oudenbosch.
Per jaar 30.00 euro lidmaatschap.