Introductie regio Zuid-Holland

De P.S.C. Zuid-Holland is een regio van de Parkieten Speciaalclub, dit is een onderdeel van de N.B.v.V, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Lid worden kan alleen als u al lid bent van de N.B.v.V.

Wat bieden wij u?
Zeven clubavonden en een clubmiddag.
Een Jonge Vogelshow op een zaterdag in mei of juni. Hier worden de ingebrachte vogels door de keurmeesters op volgorde geplaatst en besproken. Hier kunt u dus zelf bij aanwezig zijn.
Een regioshow in september, die iets meer dan twee dagen duurt. Te weten donderdag inbrengen, vrijdag de keuring, vrijdagavond de opening van de tentoonstelling met de uitreiking van de catalogus en de keurbriefjes en op zaterdag de slotdag van deze show. Op deze show wordt het gebruikelijke puntensysteem op een keurbriefje gehanteerd. De prijsuitreiking van deze show vindt op een clubavond in oktober plaats. De prijzen zijn mooi ontwikkelde certificaten, met de prijs winnende vogel erop.
Hiernaast kunt u nog meedoen aan de Landelijke show van de P.S.C.

De clubavonden beginnen ’s avonds om 20.00 uur en bestaan over het algemeen uit een kort vergadergedeelte waarin o.a. mededelingen worden gedaan en een rondvraag gehouden wordt. Dit neemt in principe niet meer dan 15 à 25 minuten in beslag. Hierna worden de door de leden meegebrachte vogels besproken. Dit doen wij met elkaar vaak onder leiding van een van de aanwezige keurmeesters. Dit gaat gemakkelijk omdat wij een bevoorrechte regio zijn die veel keurmeesters als lid hebben. Tussendoor houden wij een pauze met een verloting. Een clubavond kan ook met een lezing gevuld worden.
Op de clubmiddag hebben wij een gezellig onderonsje met een bespreking van de meegebrachte vogels, dit zonder vergadergedeelte.
Het is dus zeker de moeite waard om lid te zijn van deze regio. Ons vaste adres is het clubgebouw van v.v. Witroka, Westmolendijk 99 Ridderkerk voor  de tentoonstellingen en de contactavonden.