Gelderland: Catalogus regioshow 2017

De catalogus kunt u hier bekijken.

Gelderland: Aankondiging regioshow 2017

Aankondiging regioshow 2017

Gelderland: Verslag babyshow 2014

Veel deelnemers bij Gelderse Babyshow


Maar liefst 34 vogelkwekers hadden zich aangemeld voor de Babyshow 2014 van de Gelderse Parkieten Federatie. En er wordt hier bewust voor de term vogelkwekers gekozen, omdat het hier niet alleen om PSC leden ging.
Om onze geweldige hobby wat extra aandacht te geven had het bestuur een groot aantal Gelderse vogelverenigingen aangeschreven om hun leden te attenderen op de mogelijkheid deel te nemen aan de jaarlijkse Babyshow. Resultaat? Maar liefst 7 extra deelnemers waaronder 2 jeugdleden !!! De twee beschikbare zalen werden dan ook goed gevuld; maar liefst 116 grasparkieten en 133 agaporniden en grote parkieten.
Na afloop kon gesteld worden dat deze dag aan de verwachtingen had voldaan en goed om te horen dat de “gastinzenders” het een leerzame dag vonden. Eén gastinzender gaf zelfs aan een tekening te zullen opmaken met een zaalindeling waarbij de inzenders méér zicht op de vogels zouden hebben; beroepshalve is hij lay-out specialist bij een evenementenorganisatie.
Ook goed om te vermelden is dat er een vrouwelijke vogelliefhebster de gehele dag heeft bijgewoond. Facebook leden weten dat er inmiddels een groot aantal vrouwen kromsnavels kweken en hier middels de verschillende gebruikersgroepen dagelijks wetenswaardigheden melden en ook vragen stellen. Hier liggen dus kansen voor onze hobby!

Register to read more...

Gelderland: Programma babyshow 2014

 • De babyshow wordt gehouden op zaterdag 24 mei in het clubgebouw van de vogelvereniging Kweeklust, Roelenengweg 33 te Voorthuizen. Inbrengen vanaf 12.30 uur, aanvang keuring 14.00 uur.
 • Er kan worden deelgenomen door leden van de GPF en kromsnavelkwekers van Kweeklust. Ook introducés met vogels zijn welkom.
 • Er kunnen uitsluitend vogels ingezonden worden met ringen van het jaar 2014, m.u.v. van vogels uit de hoofdgroepen 66 t/m 72. Uit deze groepen kunnen ook vogels met een ring van 2013 ingezonden worden. Inschrijfgeld per vogel € 1,25. Aantal per deelnemer onbeperkt; eigen kooien, tenzij men klapkooien nodig heeft. Dit dan van tevoren aangeven.
 • Tot uiterlijk 18 mei 2014 kan er kenbaar gemaakt worden of en met ongeveer hoeveel vogels en van welke soort men wenst deel te nemen (van belang voor de opbouw van de stellingen).
 • Er wordt gekeurd volgens het zogeheten plaatsingssysteem; daarnaast zullen alle vogels per exemplaar worden besproken.
 • Voor de Agaporniden/Gropa’s is de keurmeester dhr. H.J. van Doorne gecontracteerd en voor de grasparkieten is dit dhr. K. Zegelaar.
 • Er zal door de keurmeesters onderscheid gemaakt worden tussen vogels van voor en na de jeugdrui.
 • In alle groepen wordt er gekeurd in de klassen overigen en MVK; in de MVK dienen er dan minimaal 8 vogels aanwezig te zijn. Zijn dit er minder, speelt men mee met de overigen.
 • Vogels waarvan het geslacht uiterlijk zichtbaar is (b.v. de grasparkiet) worden apart  gekeurd mits er ook hier ten minste 8 vogels van dat geslacht ingezonden zijn. Zijn dit er minder, dan worden de vogels ingedeeld bij het tegengeslacht of bij het geslacht van een andere klasse (b.v. MVK poppen bij de poppen overigen).
 • Uitgangspunt hiervoor is de meest recente MVK lijst. Deze staat afgedrukt in Psittacci nr 3 van 2013. De TT commissie zorgt voor voldoende kopieën ter plekke.
 • Er dient voldoende voer voor de gehele dag in de kooien aanwezig te zijn.
 • Zieke of gebrekkige vogels kunnen niet worden ingezonden.
 • Bij het inbrengen ontvangen de inzenders, nadat het inschrijfgeld is voldaan, per kooi een zelfklevend etiket voorzien van een nummer.
 • Per hoofdgroep en per klasse (overige en MVK) kan er voor zowel de vogels van voor als na de jeugdrui slechts één winnaar aangewezen worden, tenzij mannen en poppen apart worden gekeurd.
 • De winnaars worden vermeld in de eerstkomende nieuwsbrief na de babyshow en deze staat ook gepubliceerd op de site van de PSC.
 • In alle gevallen waarin dit programma niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Na afloop wordt iedereen verzocht te helpen bij het afbreken en opruimen van de stellingen en de zaal aan te vegen. Om ± 18.00 uur kan er dan begonnen worden met het buffet dan wel barbecue. (het weer is hiervoor bepalend) Voor inzenders die lid van de GPF zijn, is dit gratis; introducés dienen hiervoor € 10,- bij te dragen. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Gelderland: Catalogus regioshow 2015

Door hier te klikken kunt u de catalogus van de regioshow 2015 bekijken.

Enkele krantenartikelen kunt u hier en hier bekijken

Gelderland: Krantenartikel over babyshow 2013 + enkele foto's

Persbericht n.a.v. babyshow 2013

 

 

 

Gelderland: Verslag regioshow 2014

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober jl. werden in het clubgebouw van vogelvereniging Kweeklust in Voorthuizen de Gelderse Kampioenschappen gehouden.
Een bijzonder geslaagd evenement waar door 19 deelnemers 304 vogels werden ingezonden.
De openingsavond werd goed bezocht en ook op de zaterdag kwam er het nodige publiek; mogelijk dat daar nieuwe leden uit voortkomen.
De keuringsdag verliep vlot en bestuur en TT secretaris willen hiervoor zowel keurmeesters als voordragers hartelijk danken. Ook de catering van Kweeklust was weer prima en hiervoor natuurlijk eveneens dank.
Bijgesloten treft u de catalogus en wat sfeerfoto’s aan, alsmede wat persberichten die in lokale kranten zijn geplaatst of uiterlijk donderdag geplaatst gaan worden.
Rest mij u als lezer “leesplezier” toe te wensen en mocht u zelf kromsnavelkweker zijn en in Gelderland e.o. woonachtig, dan kunt u zich natuurlijk ook aanmelden als lid van de Gelderse Parkieten Federatie.

Fred Loogman,
Voorzitter GPF.

Register to read more...

Gelderland: Programma Babyshow 2013

 • De babyshow wordt gehouden op zaterdag 8 juni in het clubgebouw van de vogelvereniging Kweeklust, Roelenengweg 33 te Voorthuizen. Inbrengen vanaf 12.30 uur, aanvang keuring 14.00 uur
 • Er kan worden deelgenomen door leden van de GPF en kromsnavelkwekers van Kweeklust. Ook introducés met vogels zijn welkom.
 • Er kunnen uitsluitend vogels ingezonden worden met ringen van het jaar 2013, m.u.v. van vogels uit de hoofdgroepen 67 t/m 72. Uit deze groepen kunnen ook vogels met een ring van 2012 ingezonden worden. Inschrijfgeld per vogel € 1,25. Aantal per deelnemer onbeperkt; eigen kooien, tenzij men klapkooien nodig heeft. Dit dan van tevoren aangeven.
 • Tot uiterlijk 1 juni 2013 kan er kenbaar gemaakt worden of en met ongeveer hoeveel vogels men wenst deel te nemen (eventueel aangeven of er klapkooien nodig zijn)
 • Er wordt gekeurd volgens het zogeheten plaatsingssysteem; ook zullen de vogels per exemplaar worden besproken
 • Voor de Agaporniden/Gropa’s is de keurmeester dhr. R. Steenbakkers gecontracteerd en voor de grasparkieten is dit dhr. J. Cuijten.
 • Er zal door de keurmeesters onderscheid gemaakt worden tussen vogels van voor en na de jeugdrui
 • In alle groepen wordt er gekeurd in de klassen overigen en MVK; in de MVK dienen er dan minimaal 8 vogels aanwezig te zijn. Zijn dit er minder, speelt men mee met de overigen.
 • Vogels waarvan het geslacht uiterlijk zichtbaar is (b.v. de grasparkiet) worden apart  gekeurd mits er ook hier ten minste 8 vogels van dat geslacht ingezonden zijn. Zijn dit er minder, dan worden de vogels ingedeeld bij het tegengeslacht of bij het geslacht van een andere klasse (b.v. MVK poppen bij de poppen overigen)
 • Uitgangspunt hiervoor is de MVK lijst 2012. Deze staat afgedrukt in Psittacci nr 3 van 2012
 • Er dient voldoende voer voor de gehele dag in de kooien aanwezig te zijn
 • Zieke of gebrekkige vogels kunnen niet worden ingezonden
 • Bij het inbrengen ontvangen de inzenders, nadat het inschrijfgeld is voldaan, per kooi een zelfklevend etiket voorzien van een nummer
 • Per hoofdgroep en per klasse (overige en MVK) kan er voor zowel de vogels van voor als na de jeugdrui slechts één winnaar aangewezen worden, tenzij mannen en poppen apart worden gekeurd.
 • De winnaars worden vermeld in de eerstkomende nieuwsbrief na de babyshow en deze staat ook gepubliceerd op de site van de PSC
 • In alle gevallen waarin dit programma niet voorziet, beslist het bestuur
 • Na afloop wordt iedereen verzocht te helpen bij het afbreken en opruimen van de stellingen en de zaal aan te vegen. Om 18.30 uur kan er dan begonnen worden met het buffet dan wel barbecue. (het weer is hiervoor bepalend) Voor inzenders is dit gratis; introducés dienen hiervoor € 10,- bij te dragen. Consumpties zijn voor eigen rekening