Midden West-Brabant: Catalogus regioshow 2018

U kunt de catalogus hier bekijken

Midden-West Brabant: Verslag, catalogus + foto's regioshow 2017

Dit jaar was het weer zover de regioshow.
Het eerste weekend in oktober bij Huis ten halve in Roosendaal.
20 inzenders zorgde voor een mooie variatie in een kleine 300 parkieten.
Van grijsrugdwergpapegaai tot grote alexanderparkiet in div. prachtige mutaties.

Register to read more...

Midden-West Brabant: Certificaten babyshow 2015

 

Certificaten 2015

Midden-West Brabant: Verslag + foto's babyshow 2017

Babyshow PSC m/w Brabant, 10 juni 2017

Dit jaar vonden wij als bestuur het de tijd voor een nieuwe opzet.
Voorgaande jaren kon iedereen die mee wilde doen een onbeperkt aantal jonge vogels meebrengen met ringen aan van dat jaar, met het gevolg dat er meer dan 200 vogels aanwezig waren, waar niet de juiste tijd en aandacht voor gemaakt kon worden om te bespreken, waardoor nadien nogal wat klachten waren binnen gekomen.
Het bespreken ging toen de hele dag door waardoor het een te lange dag werd.

Register to read more...

Midden-West Brabant: Verslag en uitslag babyshow 2015 (incl. foto's)

Midden-West Brabant: Verslag en uitslag babyshow 2015

 

Midden-West Brabant: Verslag, foto's en catalogus regioshow 2016

Op 30 september en 1 oktober was het weer zover de grote regioshow van dit jaar.
Alle voorbereidingen, zoals prijzen, keurbriefjes, stellingen opbouwen ed   waren geregeld de papieren verstuurd en het inbrengen kon beginnen.
Na een paar uurtjes werk waren alle 360 vogels binnen en kon na alles na te checken het nachtlampje aan.

De keurdag verliep goed de vogels deden het prima en lieten zich van hun beste kant zien. De administratie was op mooi op tijd klaar, zodat dit afgewerkt naar de drukker gestuurd kon.
De catalogussen werden gedrukt en op vrijdagavond was de opening zelden zo’n een gezellige avond gehad. De catalogus foutvrij maken was niet gelukt en het klassement wat we dit jaar voor het eerst deden klopte ook niet. Maar alle begrip van de leden hiervoor, het bestuur had weer een puntje ter verbetering voor volgend jaar.
We waren ook blij dat Wim Vergouwen en Cees Braspenning op deze tentoonstelling aanwezig en goed actief waren iets wat hun niet altijd gegund is.

Register to read more...

Midden-West Brabant: Verslag en uitslag babyshow 2015 (incl. foto's)

Midden-West Brabant: Verslag en uitslag babyshow 2015

 

Midden-West Brabant: Verslag + uitslag babyshow 5 juni 2016

Al voor het derde jaar op rij hebben we een babyshow georganiseerd, waarbij de ingebrachte vogels door een aantal keurmeesters werden besproken, waarna de beste vogel van die groep werd aangewezen. Het vorige jaar werden we plotseling voor een geweldige verrassing gesteld, doordat er meer dan het dubbele aantal vogels van het jaar daarvoor werden meegebracht. Gingen we er de vorige jaren van uit dat er altijd wel een paar keurmeesters van onze eigen regio of gast-keurmeesters aanwezig waren, die enkele groepen wilden bespreken, dit jaar wilden we toch wat meer zekerheid. Daarom waren er tevoren afspraken gemaakt met twee keurmeesters uit onze eigen gelederen, te weten Laurens Broos en Kees Ligtvoet en met onze jaarlijkse gast-keurmeester, Hans vd Berg.

Register to read more...

Midden-West Brabant: Hulde aan de prijswinnaars

Het is weer zover op 3 februari was de eerste bijeenkomst van Midden/ West Brabant.
Vele van onze leden zijn op vogel 2015 en de wereldshow in Rosmalen in de prijzen gevallen. Hierbij nog van harte gefeliciteerd allemaal!
Voor alle gouden medaillewinnaars hadden we een bloemetje geregeld, een kleine impressie hiervan ziet u op de foto’s. De gouden winnaars waren: Kees Ligtvoet, Frans Broeren, Idalgo Plak en Frans Raats. De overige winnaars van zilver en brons waren: Ad Vergouwen, Kees Laurijsse, Vincent de wilde en Walter Valentijn.
Na de nodige agenda punten behandeld te hebben was het de beurt aan Idalgo Plak met een presentatie over lories.
Een mooie collectie hiervan heeft hij in eigen bezit en liet daar dan ook de meeste foto’s van zien. Lories zijn onderverdeeld in families de kenmerken hiervan zijn goed te zien, er zijn veel verschillende soorten maar ook veel soorten die met uitsterven bedreigd worden.
Zo liet hij ons ook zien dat sommige alleen nog maar in speciale vogelparken zitten zoals Loriparc Tenerife. Ook wees hij ons erop hoeveel bastaarden er eigenlijk te vinden zijn meestal door ontwetendheid en te weinig kennis van de familiesoorten.
Al met al een bijzondere leerzame presentatie!
Het was weer een gezellige avond en we hopen jullie allemaal weer tegen te komen op onze jaarvergadering op 21 april 2015.

(Alvast een kattenbel op 6 juni is onze open babyshow hier kan iedereen zijn kweek van 2015 met trots laten zien.)

Tot ziens het bestuur.

Midden West-Brabant: Verslag regioshow 2015

Op 2 en 3 oktober werd de show van de regio Midden/West-Brabant gehouden.

In de tijd daarvoor werden al heel wat voorbereidingen getroffen: taken werden verdeeld, adverteerders werden benaderd, spullen werden aangeschaft enzovoorts…..
Begin september werden de inschrijfformulieren naar alle leden gemaild, waarna de inschrijvingen de weken daarna binnen kwamen. In 2014 werden er 260 vogels ingeschreven. Op dat aantal hadden we nu ook weer gehoopt, maar onder andere door de inschrijvingen van enkele nieuwe leden kwamen we op het formidabele aantal van 336 vogels. Ruim honderd vogels meer dan het vorig jaar!! Gelukkig hebben wij enkele keurmeesters in onze gelederen, zodat we Peter Seymour, die zelf geen vogels had ingezonden, konden contracteren als extra keurder.

Register to read more...

Midden-West Brabant: Verslag regioshow 2014

Dit jaar was voor ons de regioshow in Roosendaal weer zeer geslaagd, met 260 vogels ingezonden door 18 deelnemers is de opkomst goed. Mooi erin is dat er nieuwe leden al gelijk hebben meegespeeld en in de prijzen zijn gevallen, tevens hierbij nog alle leden van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.
Het parkietenkruis viel dit jaar onder de standaard grasparkieten en Peter Seymour is hiervan de winnaar.

Register to read more...