Algemene informatie

Wij zijn een afdeling van de landelijke PSC die op zijn beurt aangesloten is bij de N.B.v.V. Deze speciaalclub houdt zich bezig over alles wat met kromsnavels te maken heeft. Zij verzorgen ondermeer in samenspraak met de N.B.v.V. de standaardeisen en maken promotie ten bevordering van onze liefhebberij door een kwartaalblad uit te brengen genaamd Psittaci. Ook wordt er een landelijke show georganiseerd in Soest waar ieder PSC lid zijn mooiste vogels kan showen met de daarbij behorende statussen kan verkrijgen.

Ook heeft de PSC een mooie website www.parkietenspeciaalclub.nl hier vind je al onze gegevens en verslagen van TT’s en bijeenkomsten en ook die van andere regio’s.

Wij als afdeling geven nieuwsbrieven uit waarin wij de leden het reilen en zeilen van onze afdeling in uiten. Naast deze nieuwsbrieven hebben wij uiteraard een jaarvergadering met hieraan gekoppeld een lezing over kromsnavels, organiseren wij een jonge vogeldag (babyshow) in Mei en in September een contactavond waar onze leden hun eigen vogels bespreken. Natuurlijk houden wij ook een jaarlijkse show die een onderdeel is van de Nationale show van de Paradijsvogel in Zaandam.

Op elke show van de PSC maken we ook een status klassement op van de 5 beste vogels per inzender, dit werkt als volgt, er zijn 4 klassen te weten Top, A, B en C, per jaar kan je meerdere klassen omhoog (promoveren) b.v. van C direct naar Top, je kan echter maar 1 klasse degraderen, de klassen worden als volgt bepaalt.

Top:   91-91-91-90-90  = 453         3e vogel minimaal 91 , 5e  minimaal 90

A:       90-90-90-89-89  = 448                                           90,                          89

B:       89-89-89-88-88  = 443                                           89,                          88

C:       88-88-88-87-87  = 438                                           88,                          87   (voor oorkonde)

Een lidmaatschap van de PSC bedraagt 30 euro per jaar hiervan gaat meer dan de helft naar de landelijke PSC en de rest gaat dan op aan de activiteiten en prijzen die wij als afdeling organiseren.

Het bedrag van 30 euro kunt u als u besluit lid te worden eventueel overmaken op

Postgiro IBAN NL14 INGB 0003806339 t.n.v. PSC regio Noord-Holland.

Als u besluit om lid te worden zou u dit dan aan ondergetekende willen doorgeven, met al uw gegevens, zoals uw adres, telefoonnummer, emailadres, kweeknummer en de soort vogels die uw kweekt.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd mocht er nog eventueel vragen zijn dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groeten, Co. Jonker, secretaris PSC-Noord Holland.

Agenda

Praatavond Noord Holland

september
dinsdag
24
20:00 uur

Grote Regionale show van …

oktober
vrijdag
4
Clubshow PSC Midden-West Brabant Meer dan 250 kromsnavels zijn ingeschreven zoals grasparkieten, diverse soorten dwergpapegaaien en grote parkieten. De clubshow is een jaarlijks terugkerend evenement in Roosendaal waar veel liefhebbers naar uitkijken om weer mee te kunnen doen of te gaan kijken. V…
20:00 uur - 16:00 uur

Regioshow Midden-Zeeland

oktober
vrijdag
11
19:00 uur

Regio show PSC Friesland

oktober
vrijdag
11
Inbrengen: 9 oktober 2019 19:00 - 21:00 uur Keuring: 10 oktober 2019   Opening: vrijdag 11 oktober 2019 19:30   Show open: Vrijdag 11 oktober 2019 20:00 - 22:00 uur Zaterdag 12 oktober 2019 10:00 - 15:00 uur
19:30 uur - 15:00 uur

Neophema Studiedag

oktober
zaterdag
12
Landelijke studiedag Neophema studiegroep in Roosendaal
09:00 uur

Regioshow Midden-Zeeland

oktober
zaterdag
12
13:00 uur

Regioshow Noord-Holland

oktober
donderdag
24