Gelderland: Jaarprogramma 2016

De OPC is een gezellige club met een prima toekomst, er zijn vele positieve ontwikkelingen, de leden komen actief met (verbeter)voorstellen, de OPC vertoont veerkracht en heeft dus BESTAANSRECHT.
Deze positieve ontwikkelingen en verbetervoorstellen hebben ervoor gezorgd dat er een TT commissie is opgericht.
De OPC wil graag samen met de leden de OPC goed op de kaart zetten en langzaam aan weer aan de kwantiteit gaan werken, de kwaliteit is er… Voor de rest wil de OPC graag samen met de leden ervaringen, kennis & kunde wisselen tijdens de bijeenkomsten van de OPC.
De OPC ziet graag dat de leden zich actief opstellen om te helpen van de OPC een nog groter succes te maken. Want denk eraan “de OPC is voor de leden en door de leden”

OPC JAARPROGRAMMA 2016   
15-02-2016 Jaarvergadering)
11-04-2016 Lezing / Presentatie
28-05-2016 Babyshow) hele dag
12-09-2016 Tafelkeuring 
07-10-2016 Regioshow
08-10-2016 Regioshow
14-11-2016 Lezing / Presentatie

Met vriendelijke groet,


Secretaris OPC:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.