Overijssel: Uitnodiging regioshow 2018

Uitnodiging regioshow OPC

Gelderland: Jaarprogramma 2016

De OPC is een gezellige club met een prima toekomst, er zijn vele positieve ontwikkelingen, de leden komen actief met (verbeter)voorstellen, de OPC vertoont veerkracht en heeft dus BESTAANSRECHT.
Deze positieve ontwikkelingen en verbetervoorstellen hebben ervoor gezorgd dat er een TT commissie is opgericht.
De OPC wil graag samen met de leden de OPC goed op de kaart zetten en langzaam aan weer aan de kwantiteit gaan werken, de kwaliteit is er… Voor de rest wil de OPC graag samen met de leden ervaringen, kennis & kunde wisselen tijdens de bijeenkomsten van de OPC.
De OPC ziet graag dat de leden zich actief opstellen om te helpen van de OPC een nog groter succes te maken. Want denk eraan “de OPC is voor de leden en door de leden”

OPC JAARPROGRAMMA 2016   
15-02-2016 Jaarvergadering)
11-04-2016 Lezing / Presentatie
28-05-2016 Babyshow) hele dag
12-09-2016 Tafelkeuring 
07-10-2016 Regioshow
08-10-2016 Regioshow
14-11-2016 Lezing / Presentatie

Met vriendelijke groet,


Secretaris OPC:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overijssel: Ontstaan van de Overijsselse Parkieten Club (OPC)

       

Op 11 november 2013 heeft de oprichtingscommissie OPC de Overijsselse Parkieten Club opgericht.

De oprichtingscommissie is opgericht door LO Weiteman in maart 2013. Samen met Henri Melenboer, Martien Strijdveen, Cumali Bahar,  Meine Woudstra, Jan Boertjes, Alex van Elst, Albert Klein Jan en Rene van Es hebben zij na maanden van voorbereidend werk besloten door te zetten na ontzettend veel positieve geluiden en aanmeldingen voor de OPC.

Over de OPC
De OPC is gebaseerd op de voorwaarden en regels van de Parkieten Speciaal Club van de NBvV.
In principe mogen alle geïnteresseerden die aangesloten zijn bij een erkende bond (NBvV, ANBvV , Parkieten Sociëteit en de NGC lid worden. (erkende ringen)
Regio OPC
Grofweg praten we over het district Overijssel, Twente, Salland, een stukje Achterhoek, een stukje Drenthe en de aansluitende Duitse grensstreek. Uiteraard zijn liefhebbers uit andere streken die zich willen aansluiten meer dan welkom.
Doelstelling:
•    Voor alle kromsnavels, dus alle soorten parkietachtigen, papagaaiachtigen,
•    Centrale  ontmoetingsplek om reisafstanden en reistijd te beperken,
•    Bereiken en betrekken van kromsnavelkwekers uit de regio bij de vogelsport
•    Het streven om per jaar ongeveer  6 activiteiten te organiseren, onderverdeeld als volgt;
•    4 x ledenvergadering (incl. jaarvergadering) In combinatie met een lezing of presentatie
     o    Babyshow
     o    Vogelbespreking in combinatie met…
     o    Regioshow


De oprichtingscommissie hoopt om SAMEN met U een leuke gezellige en vooral sportieve vereniging op te zetten. Daarvoor hebben we ook Uw hulp nodig, want de OPC is er voor de leden en door de leden.


De oprichtingscommissie wenst de OPC veel succes !!!

DOC-1.3-inschrijfformulierRS2016.xslx

More Articles...

  1. Overijssel: Bestuur