Voorzitter
Dhr. Jan Spil
Grootebroek

Secretaris
Dhr. Co Jonker
Regthuisstraat 12
1724 SM Oud Karspel
Tel. 0226-315259
email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester
Dhr. Piet Verhijde
Zaandam

Penningm. Regio Noord-Holland te Zaandam
Giro: 38 06 339