Zuid-Holland: Aanmelden als lid van de regio Zuid-Holland

 

 Aanmeldingsformulier PSC regio Zuid-Holland

Lid worden van de Parkieten Speciaal Club.

Wij zijn een onderdeel van de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Je kunt alleen lid worden als je lid bent van een afdeling van de NBvV.

Wat krijg je bij ons?

Er worden vergaderingen belegd, zo’n 7 maal per jaar, een jonge-vogelshow in mei en de regioshow in september, tevens ontvangt u het clubblad van de PSC, Psittaci.
De vergaderingen staan meestal in het teken van vogelbesprekingen, van alle kromsnavels, welke worden meegenomen door de leden zelf.
De jonge-vogelshow heeft een open karakter, zodat iedere kromsnavel liefhebber hieraan mee kan doen.
De regioshow is voor alle leden van de regio Zuid-Holland.

Het lidmaatschap kost € 30,00 per jaar.
Aanmelden kan bij de volgende personen.

Sjaak Verbeek secretaris : Tel. 0174-242746
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Barry Verbeek, penningmeester: Tel. 0174-242746
Giro: 4167630 ten name van Parkieten Speciaalclub regio Zuid-Holland.
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hans van Hese voorzitter : Tel. 0180-487005
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Uw gegevens.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:                        
Lid van afdeling:               
Kweeknr.:

Vogelsoort(en) die u kweekt:

 


 Aanmeldingsformulier PSC regio Zuid-Holland

Voorzitter
Hans van Hese
Ridderkerk
Telefoon: 0180-487005

Secretaris
Sjaak Verbeek
Mauritslaan 43
2685 VA  Poeldijk
Telefoon: 0174-242746
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester
Barry Verbeek
Giro: NL59INGB0004167630 t.n.v. Parkieten Speciaal Club Zuid-Holland

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.