Zuid-Oost Nederland: Aankondiging regioshow

De Parkieten Speciaal Club ZON zal op 4 en 5 november weer hun regionale jaarlijkse Papegaaien en Parkieten Show organiseren in het Sint Jansgildehuis in Beek Gem. Montferland.

Locatie:
Sint Jansgildehuis
Sint Jansgildestraat 31
7031 CA Beek (Gem.  Montferland)

Openingstijden:
Zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur
Zondag   van 10.00 tot 17.00 uur

Er is zoals altijd ook een verkoopklasse aanwezig.

Zuid Oost Nederland: Jaarprogramma 2017

 

       PSC ZON
     
         Programma 2017
  onderwerp: wie:
     
17-jan jaarvergadering Bestuur
     
18-feb Vogelmarkt Zwolle Bestuur
zaterdag 08.00 vertrek bij Barriere  
     
21-feb Parkieten/Dierenwelzijn Cees Bink
     
21-mrt vertoning Film Bestuur
     
18-apr Keuren en vererven A. Jassies
     
16-mei Voeding  Cees Diepstralen
    (Witte Molen)
zaterdag    
17 of 24 juni Bezoek Avifauna, met rondleiding door een parkmedewerker Bestuur
     
jul/aug vakantie periode  
     
19-sep Australische Parkieten Willy Visser
     
23-sep Vogelmarkt Zwolle Bestuur
zaterdag 08.00 vertrek bij Barriere  
     
24-okt Film over Zuid Amerikaanse- parkieten en start voorbereiding Show Bestuur
     
4 en 5 november Show PSC ZON Bestuur
     
21-nov Evaluatie van onze Show met grandioze verloting  
     
19-dec presentatie IVN "onze wegbermen" IVN
     
     
We hebben voor 2017 ook weer een interessant en een gevarieerd programma kunnen vaststellen.
     
Heb je een kennis of familielid die ook geïnteresseerd is in onze mooie vogelhobby dan is deze ook van harte uitgenodigd op onze ledenavond.
   
Uiteraard hopen we op onze ledenavonden ook weer een goede opkomst van onze eigen leden.  
     
Namens het bestuur van PSC ZON.  
     
Secretaris Guus Geurtsen   

Zuid Oost Nederland: Jaarprogramma 2014

Hieronder treft u het jaarprogramma van Zuid Oost Nederland 2014 aan.

Jaarprogramma ZON 2014

Zuid Oost Nederland: Jaarprogramma 2016

Hieronder treft u het jaarprogramma van Zuid Oost Nederland 2016 aan.

Jaarprogramma ZON 2016

Zuid Oost Nederland: Jaarprogramma 2012

PSC ZON
Jaarprogramma 2012
           
Let op: 2x ledenavond in Doetinchem
           
17 Januari  Jaarvergadering Partycentrum “Plok”
           
25 februari                      Vogelmarkt                             Zwolle  
           
28 februari                     PS Doetinchem              locatie: ’t Proathuus
    Van Rio tot Lima           Fred Ronitz
           
20 maart                        John Wierda                   Loropark Tenerife
           
24 april     PS Doetinchem              locatie: “t Proathuus locatie: “t Proathuus
                                       Jan van Arkel                 Van ei tot Ara
                                      ( Klein Kranenborg sponsor )  
           
15 mei                                              Hans Wagenaar              “Spatten in bad”
           
19 juni                            W. Visser                        Australische Parkieten
           
Juli    Vakantie      
           
Augustus                        Vakantie      
           
15 september                  Vogels sexen        door Hedwich v/d Horst bij PS Doetinchem
           
18 september                  Dhr. Löwik                     Tafelkeuring en uitleg keurmeester
           
22 september                 Vogelmarkt                           Zwolle  
           
23 oktober                      Eigen leden                    Gebruik kropnaald, ongedierte etc.
           
3 en 4 november            Show PSC ZON met PS  
           
20 november                  Evaluatie show en verloting  
           
18 december                   IVN Frans Witjes           Vogels algemeen