Bestuurswijziging CSG

Aan alle leden secretarissen van de PSC en regio’s

We zijn tot de volgende samenstelling gekomen:

Voorzitter
A. de Graaf
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretaris
M. van der Bij
Brigantijn 1
3448 KB Woerden
Tel. 06-14489540
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester
Hans van Luyt

Algemeen bestuurslid
Piet Ooijen

Technisch adviseur
Matthijs Slagter

Hans van Luyt is en blijft onze web-beheerder.
Piet Ooijen verzorgt ook de ledenadministratie.


Alle e-mail adressen van de bestuursleden zijn te vinden op onze website.

Het bestuur van de CSG.

Neophema Studie Groep: Uitnodiging

Binnen de Parkieten Speciaal Club zijn inmiddels 2 studiegroepen ontstaan.

Het de betreft hier de Catharinaparkieten Studie Groep (CSG) en de Neophema Studie Groep (NSG).

Beide studiegroepen hebben veel te bieden voor de liefhebbers van desbetreffende soorten. De studiegroepen werken onder auspiciën van de Parkieten Speciaal Club en zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij de tot standkoming van en het actueel houden van de standaardeisen voor die soorten.

 

Neophema Studie Groep: Neophema Studiedag 2011

 Flyer studiedag Neophema Studie Groep

Neophema Studie Groep

Opgericht: 11-02-2009

Deze studie groep is er speciaal voor de liefhebbers van de Neophema en Neopsephotus parkieten. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk kennis over de Neophema en Neopsephotus soorten te verkrijgen en te verspreiden. Zoals bijvoorbeeld kweek ( zowel wildkleur als mutatie), ziekten, huisvesting en Tentoonstelling.  Dit doen we doormiddel van contact dagen, technische dagen, keuringen en besprekingen. Bij het ontstaan van nieuwe mutaties en mutaties waar nog geen duidelijkheid over is,zullen we er naar streven dat daar onderzoek naar verricht wordt. Tevens verzorgen we publicaties met betrekking tot de Neophema en de Neopsephotus soorten, in Onze vogels van de N.B.v.V en in Psittaci van de Parkieten Speciaal Club.
Voor meer informatie kijk op onze site www.neophemastudiegroep.nl

Lid worden?

Bel of Email Frans Broeren.
Tel: 0165-327156
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 voor leden van de PSC of de CSG en € 22,50 voor niet leden van de PSC en de CSG.