Binnen de Parkieten Speciaal Club zijn inmiddels 2 studiegroepen ontstaan.

Het de betreft hier de Catharinaparkieten Studie Groep (CSG) en de Neophema Studie Groep (NSG).

Beide studiegroepen hebben veel te bieden voor de liefhebbers van desbetreffende soorten. De studiegroepen werken onder auspiciën van de Parkieten Speciaal Club en zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij de tot standkoming van en het actueel houden van de standaardeisen voor die soorten.